Per gestionar les inscripcions al campus d’enguany cal que ompliu el següent formulari:

Carrer, localitat i codi postal
En cas de no tenr-ne especificar-ho.
Com a responsable del menor l'autoritzo a assistir i participar al Campus d'Estiu que organitza el C.F. Bellavista-Milán.